fotel masujący Warszawa

Jak działają systemy brainLight

brainLight Touch Synchro

Technologia audiowizualna

Za pomocą małego komputera – serca brainLight Touch Synchro – wytrwarzane są zarówno optyczne jak i akustyczne sygnały, a następnie przesyłane przez okulary do wizualizacji oraz słuchawki. Mózg w szybki sposób dostosowuje się do tych częstotliwości, a następnie w naturalny sposób wytwarza własne częstotliwości, które odzwierciedlają dane impulsy.

Jest to zjawisko, które w latach 60-tych dało sławę amerykańskiemu parapsychologowi Robertowi Monroe. Jego teoria tzw. reakcji na częstotliwość (Frequency Followed Response) w bardzo prosty sposób wskazuje, że ludzki mózg podąża za dłuższym bodźcem akustycznym lub wizualnym, a następnie zaczyna oscylować we wzorcu fal elektrycznych o dokładnie tej samej częstotliwości.

Współczesne badania nad efektami rytmicznego światła i dźwięku rozpoczęły się w połowie lat 30 XX wieku. Naukowcy odkryli, że fale mózgowe dostosowują się do rytmu stymulacji migającym światłem – jest to tzw. parowanie. Skierowanie stroboskopu na oko z częstotliwością 10 Hz wskazuje, że fale mózgowe badanego przystosowują się do tej częstotliwości. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie zapisów EEG.

Patrząc wstecz na historię ludzkości widzimy, że nawet w czasach starożytnych zabieg ten był używany do osiągnięcia stanu transu. Wykonywano to poprzez rytmiczne bębnienie, grzechotanie, klaskanie lub śpiewanie wraz z migoczącym światłem (wydawanym przez ogniska, świece, pochodnie itp.). Pomyśl o magii migoczącego ognia, tańczącym słońcu na falach morskich, monotonnym szumie podczas jazdy pociągiem lub interakcji między światłem a cieniem podczas jazdy aleją wysadzaną drzewami. Zwykle mentalne obrazy i pomysły, tak jak w filmie, pojawiają się szybko. Twój umysł zdaje się unosić w powietrzu. Ekscytujące kolory, kształty lub wzory powstają na Twoich oczach.

brainLight Touch Synchro zawiera bogatą kompozycję tonów, akordów i częstotliwości. To wspiera intensywność doznania i jego efekt. W zależności od wyboru programu użytkownicy są wprowadzani w bardzo różne stany: medytacji, relaksu czy jasności umysłu.

salon foteli masujących
salon foteli masujących

Elektryczna aktywność mózgu

Nasz potencjał umysłowy opiera się na elektryczności. Każda z miliardów naszych komórek mózgowych rozładowuje się z określoną częstotliwością. Te sygnały elektryczne mogą być rejestrowane za pomocą elektro-encefalografu (EEG), podobnie jak sejsmograf rejestruje ruchy w ziemi. EEG nie mierzy sygnału elektrycznego poszczególnych komórek mózgowych, ale raczej wspólny elektryczny wzór sieci wielu milionów komórek, które „wyładowują się” w tym samym czasie. Te zbiorowe impulsy energetyczne nazywane są falami mózgowymi.

Od czasu opracowania pierwszego EEG w latach 20 XX wieku naukowcy odkryli, że mózg wytwarza pięć różnych rodzajów fal mózgowych: fale gamma, beta, alfa, theta i delta. W ciągu prawie całego dnia nasz mózg pracuje prawie wyłącznie w ry-tmie fal beta. W sytuacjach stresowych uważamy to za nad-mierną stymulację. Programy świetlne i dźwiękowe brainLight Touch Synchros mają na celu wprowadzenie mózgu w stan alfa, theta, delta lub niski zakres gamma i połą-czyć dwie półkule mózgu. To jest dość specyficzny warunek i nie oznacza, że cały mózg wytwarza dominującą falę o tej samej częstotliwości, około 10 Hz w zakresie alfa. Musisz wyobrazić sobie fale mózgowe jako szczyty i doliny. Stopień łączności zwiększa „moc” mózgu, a tym samym amplitudy fal (gdy dwie fale zderzają się ze sobą, wytwarzają większą falę).

Mówiąc najprościej, program głębokiego relaksu działa w następujący sposób. Dzięki szybko migającym częstotliwościom światła i dźwięku(beta) jesteś „przenoszony” w bardzo aktywny umysłowo, prawdopodobnie napięty stan, przez wolniejsze częstotliwości, tak aby wejść w zakres fal alfa. Twój oddech uspokaja się i staje się bardziej wyrównany, a Twoje mięśnie są rozluźnione. Spokojne i zrównoważone fale mózgowe zwiększają koncentrację i przygotowują umysł do nauki. Fale alfa są podstawową cechą psychicznego i fizycznego relaksu, a także wrażliwości, pamięci, kreatywności, wyobraźni i intuicji. Z drugiej strony leczenie i samore-generację najlepiej wykonywać w stanie delta. 

systemy do relaksacji

Fale gamma

Fale gamma to najszybsze fale mózgowe. Obejmują one zakres częstotliwości 30 cykli na sekundę (30 herców, w skrócie Hz) do znacznie powyżej 100 Hz. Występują w stanach lękowych, nadpobudliwości, podnieceniu lub stresie, ale także w szczytowej sprawności fizycznej i umy-słowej. Ponieważ fale gamma są słabo zbadane, brain-Light Touch Synchro wykorzystuje tylko częstotliwości do maksymalnie 40 Hz – obszar, w którym przeprowadzono odpowiednie badania, jako że wcześniej uważano, że to fale beta.

Zakres Beta / Gamma (14 – 100 Hz):

15 Hz: Pomaga w walce z przewlekłym bólem i przyspiesza gojenie.

18 Hz: Zwiększa motywację i zaangażowanie.

38 Hz: Rozluźnia mięśnie i poprawia krążenie krwi.

40 Hz: Zwiększa czujność i pomaga rozwiązywać problemy w sytuacjach lękowych; może powodować wzrost beta-endorfin, które występują np. podczas tzw. „Euforii biegacza”. Ta częstotliwość może również pomóc w trudnościach w uczeniu się i wspierać walkę z uzależnieniem

systemy do relaksacji

Fale beta

Fale beta mają częstotliwość od 14 do 30 Hz. Kiedy jesteśmy w normalnym, przebudzonym stanie, skupiając się na świe-cie zewnętrznym lub radząc sobie z konkretnymi proble-mami, w mózgu dominują fale beta i niskie gamma (zwykle między 14 a 40 Hz). Fale beta utożsamiane są z zachowy-waniem uwagi, czujnością, koncentracją, poznaniem, a w skrajnych stanach - z niepokojem i Cierpieniem. Większość ludzi Zachodu ma mózg zdominowany przez beta.

systemy do relaksacji

Fale alfa

Kiedy zamykamy oczy i jesteśmy zrelaksowani lub mniej skupieni, nasze fale mózgowe zwalniają i wytwarzamy tak zwane fale alfa, które mieszczą się w zakresie od 8 do 14 Hz. Im dłużej się relaksujemy, tym fale alfa w mózgu są bardziej dominujące. Wywołują one spokojne i komfortowe uczucie: stan alfa. Wydaje się on być w dużej mierze neutralnym stanem mózgu. Kiedy ludzie są zdrowi i niezestresowani, wytwarzają wysoki poziom tej znaczącej aktywności alfa. Jeśli tego brakuje, może to być pierwszy sygnał niepokoju, stresu lub choroby. Fale alfa promują również przywspół-czulne funkcje neuronalne, integrację prawej i lewej strony mózgu oraz wspomagają procesy uzdrawiania organizmu. W stanie alfa jesteśmy kreatywni i optymalnie otwarci na przyswajanie nowych informacji.

Zasięg alfa (8 - 14 Hz):


10 Hz: Ma działanie stabilizujące i harmonizujące na cały organizm; wspiera zdolność reagowania, ponieważ pobudza zrelaksowany już, bardzo czujny stan. 10 Hz łagodzi ból u wie-lu osób i wspomaga uwalnianie serotoniny, neuroprzeka-źnika poprawiającego nastrój. Jeśli nie masz pewności jaką częstotliwość wybrać, zalecamy rozpoczęcie od 10Hz.

10.5 Hz: Promuje integrację oraz komunikację ciała, umysłu i duszy; stymuluje regenerację komórkową, wspomagając uzdrowienie fizyczne. Częstotliwość około 10.5 Hz posiada wzór fal mózgowych osoby chodzącej po rozżarzonych węglach, która nie doznaje poparzenia.

12–14 Hz: Korzystanie z tego zakresu częstotliwości jest zalecane w celu zwiększenia zdolności poznawczych.

12 Hz: Pomaga wewnętrznie się skupić, a następnie podjąć działanie

systemy do relaksacji

Fale theta

Kiedy odpoczynek i relaks zamieniają się w senność, mózg przełącza się na wolniejsze, mocniejsze fale theta, które wahają się od 4 do 8 Hz. Jest to stan pomiędzy jawą a snem i często towarzyszą mu nieprecyzyjne, przypominające sen, obrazy mentalne, które mogą być związane z żywymi wspomnieniami. Fale theta są mierzalne, gdy jesteś w głębokiej medytacji, na przykład podczas niektórych ćwiczeń jogi, treningu autogenicznego lub innych technik relaksacyjnych. Theta otwiera dostęp do podświadomego materiału myślowego, snów, wolnych skojarzeń, ukrytej wiedzy i kreatywnych pomysłów. Warto zauważyć, że dominujący odsetek fal theta mierzy się u dzieci w wieku do 10, lat, nawet gdy nie śpią. Wydaje się, że ludzie z wiekiem tracą czujność i świadomość.

Zakres Theta (4 – 8 Hz):

4 Hz: Wzmacnia naszą intuicję i stymuluje produkcję endogennych opioidów (enkefalin).

6 Hz: Szczególnie nadaje się do ćwiczeń wizualizacyjnych lub do tworzenia żywych obrazów wewnętrznych.

5.5 Hz: Daje jasność co do tego, jakie kroki składają się na nasz rozwój.

6.4 Hz: Przyspiesza procesy uczenia się i polepsza pamięć.

7.5 Hz: Szczególnie odpowiedni do medytacji z przewo-dnikiem; rozwija potencjał twórczej myśli pomocnych w rozwiązywaniu problemów oraz związanych z dziedzinami takimi jak sztuka, sensacje i muzyka. Niektórzy mówią o nie-zwykłej jasności umysłu, inni twierdzą, że ta częstotliwość wzmacnia kontakt z ich „duchowymi pomocnikami”.

7.8 Hz: Wzmacnia odczuwanie energii.

7.83 Hz: Według niemieckiego fizyka i inżyniera elektryki Winfrieda Otto Schumanna (1888-1974), częstotliwość ta opisuje naturalny, elektromagnetyczny rezonans jonosfery. Nazwano ją rezonansem Schumanna. Badania z uzdrowi-cielami i szamanami wskazują, że ich wzór fal mózgowych przyjmuje taką częstotliwość podczas odmiennych stanów świadomości

systemy do relaksacji

Fale delta

Po zaśnięciu fale delta dominują w ludzkim mózgu. Są nawet wolniejsze niż fale theta i mieszczą się w zakresie często-tliwości od 0.1 do 4 Hz. Aktywność delta jest rzadko doświadczana w stanie czuwania. Fale generowane w sta-nach psychicznych to głębszy sen bez snów (snu nie-REM), trans i głęboka hipnoza. Kiedy ludzie znajdują się w stanie delta, duża liczba leczniczych hormonów wzrostu jest uwal-niana i stymulowana jest regeneracja komórek.

Zakres delta (0 – 4 Hz):

0.1–4 Hz: W trakcie głębokiego snu fal delta ma miejsce wzrost hormonów i regeneracja komórkowa organizmu.

0.5 Hz: Działa uspokajająco i pomaga zasnąć; stymuluje i równoważy neurony oraz równoważy przepływ neuroprze-kaźników; częstotliwość pomaga w złagodzeniu bólu, zwłaszcza głowy.

1 Hz: Tworzy poczucie równowagi i harmonii; stymuluje epifizę do produkcji melatoniny, równoważąc zależne od czasu rytmy ciała. Ta częstotliwość powinna również pomóc w prostszym uchwyceniu relacji międzyludzkich, a także ich dynamikę.

1.5 Hz: Stymuluje przysadkę mózgową, regulując metabo-lizm. Częstotliwość ta jest używana przeciwko chronicznemu zmęczeniu, wywodząca się z częstotliwości 10.5 Hz, która od-powiada wydźwiękowi harmonicznemu.

2.5 Hz: Pomaga w walce z bezsennością i łagodzi ból poprzez uwalnianie endorfin.

3.5 Hz:
Wspomaga zapamiętywanie języków obcych; może stwarzać uczucie mistycznego związku ze wszystkim co istnieje.

Wpływ na umysł i ciało

Jako że każdy człowiek jest mozaiką osobistych doświadczeń, upodobań, różnych warunków fizycznych i psychicznych, stanów umysłu i wielu innych aspektów, produkty brainLight i ich efekty postrzegane są w różny sposób. Na podstawie naszego doświadczenia i wielu badań możemy jednak sformułować następujące stwierdzenia:

I. Efekty natychmiastowe:

 • natychmiastowa redukcja stresu
 • głęboki relaks po 5 do 10 minut
 • głęboka regeneracja po ok. 2 godziny snu
 • przygotowanie i wsparcie w terapii
 • dostęp do prawej półkuli mózgu, a tym samym do podświa-domości
 • interakcja obu półkul mózgowych
 • pogłębienie wiedzy i zapis informacji w pamięci długo-trwałej

II. Efekty krótkotrwałe po ok. 1 godz. 5 sesji:

 • spokój i lepsze samopoczucie w codziennym życiu
 • zwiększona odporność na stres
 •  lepsze osiągnięcia życiowe
 • zwiększona jasność umysłu i stanowczość
 • lepszy stan ciała i umysłu
 • aktywacja sił samoleczenia

III. Długotrwałe efekty przy regularnym stosowaniu:

 • lepsza koncentracja
 • lepsza pamięć i zdolność uczenia się
 • podwyższone refleksy
 • trwała odporność na stres
 • stały wzrost wydajności w wielu obszarach życia
 • pozytywne podejście do codziennych wyzwań życiowych
 • zwiększona aktywność mózgu
 • poprawiona intuicja
 • doświadczenia medytacyjne
 • kształtowanie przyszłości czerpiąc z wewnętrznej wiedzy i wewnętrznej siły
 • zwiększona percepcja sensoryczna
 • lepsza działalność półkul mózgowych dzięki intensywnemu tworzeniu się sieci połączeń
Aktualne wyniki badań można znaleźć na: https://www.brainlight.de/brainlight-know-how/studien/
Newsletter
phone-handsetmenu-circlecross-circle