Historia systemów do relaksacji sięga odległych czasów, gdy ludzie odkrywali techniki i metody, które pomagały im zrelaksować się i odprężyć. Przez wieki różne kultury i cywilizacje opracowywały własne systemy i praktyki mające na celu przywrócenie harmonii i równowagi w umyśle i ciele.

Około 150 n.e.:
Grecki naukowiec Klaudiusz Ptolemeusz odkrywa, że gdybyśmy spojrzeli na promienie światła słonecznego przez szprychy koła, doznalibyśmy zawrotów głowy, uczucia euforii, ale także widzielibyśmy wzory czy kolory.

Na przełomie XIX i XX wieku:
Francuski psycholog Pierre Janet bada, że napady padaczkowe można wyleczyć za pomocą migoczącego światła.

Połowa lat 30 - tych XX wieku:
Naukowcy odkrywają, że fale mózgowe dostrajają się do rytmu migających bodźców świetlnych. Nazywają to sprzężenie procesowe.

Okres II Wojny Światowej:
Technik radarowy Sidney Schneider jest całkowicie zafascynowany wpływem rytmicznych błysków światła na ekran radarowy. Kiedy personel przez dłuższy czas patrzył bezpośrednio na ekran radaru, czuli odmienne stany świadomości. Schneider opracowuje następnie pierwszy komercyjny system medyczny do łączenia fal mózgowych. Produkcja rozpoczyna się pod koniec lat 40 XX wieku. Urządzenie to nazwano Synchronizatorem Fal Mózgowych (Brainwave Synchronizer) i jest używane do dziś w hipnoterapii.

Połowa lat 40 - tych:
Naukowcy, tacy jak brytyjski neurobiolog Gray Walter, używają stroboskopów i elektroencefalografu do badania wpływu migotania światła na aktywność fal mózgowych. Walter stwierdza, że dotyczy to nie tylko obszaru związanego ze wzrokiem, ale także aktywności całej kory mózgowej.

Lata 60 i 70 XX wieku:
Wiele badań naukowych udowadnia dużą liczbę pozytywnych skutków stosowania migotania światła o różnych częstotliwościach. Należą do nich m.in. wzrost IQ, zwiększenie zdolności intelektualnych oraz lepsze połączenie obu półkul mózgowych.

Lata 80 XX wieku:
Rewolucja w mikroelektronice umożliwia rozwój małych i zaskakująco złożonych systemów umysłowych. Ten trend pojawia się w USA, a w wielu miastach powstają tak zwane "Mind Machine Studios".

W 1988 roku Ursula Sauer i Jochen Hufgard podróżowali po USA, aby przetestować systemy umysłowe różnych fabrykantów. 31 października tego samego roku założyli firmę brainLight Ltd. i rozpowszechniali je w Niemczech.

Lata 90 XX wieku:
Systemy umysłowe zadomowiły się w Europie i w głównej mierze są kupowane przez prywatnych użytkowników. brainLight stopniowo rozwija różne systemy dla sektora komercyjnego i publicznego i zaczyna je łączyć także z użyciem fotela masującego.

2007:
brainLight Ltd. przejmuje spadek po zmarłym Robie Robinsonie i zaczyna produkować własne systemy w Niemczech. Oprócz prawie 20 letniego doświadczenia, dochodzi specjalistyczna wiedza w zakresie nowoczesnych techno-logii, co prowadzi do powstania nowej generacji systemów umysłowych.

Wraz z naciśnięciem przycisku, światło i dźwięk pulsują oraz w zależności od programu, muzyka i komunikaty głosowe są optymalnie do siebie dopasowane. Dodatkowo możliwe jest w pełni automatyczne sterowanie fotelem masującym Shiatsu z Touch Synchro. Technologia brainLight jest wciąż unikalna na całym świecie.

Wypróbuj nasze systemy do relaksacji

Dowiedz się więcej na temat naszych systemów w zakładce technologia.

Systemy brainLight dostępne są w sprzedaży lub wynajmie.